تبلیغات

مام زمان (عج) در مذاهب دیگر)

سیری‌ گذرا در كتب‌ مقدسه‌ ادیان‌ و مذاهب‌ مختلف‌ جهان، هر پژوهشگر با انصافی‌ را به‌ پذیرش‌ این‌ حقیقت‌ ناگزیر می‌سازد كه‌ اعتقاد به‌ ظهور مصلحی‌ كه‌ در آخرالزمان‌ ظهور كرده، جهان‌ را پُر از عدل‌ و داد خواهد كرد، یك‌ اعتقاد جهانی‌ و همگانی‌ است‌ و همه‌ پیامبران‌ از طرف‌ آفریدگار توانا به‌ قوم‌ خود نوید داده اند كه‌ سرانجام‌ مصلحی‌ غیبی‌ ظهور كرده، طومار جنایتها و خیانتها را در هم‌ پیچیده‌ حكومت‌ واحد جهانی‌ را بر اساس‌ عدالت‌ و آزادی‌ واقعی‌ بنیاد خواهد نهاد. از این‌ رهگذر پیروان‌ راستین‌ همه‌ ادیان‌ آسمانی‌ در انتظار آن‌ مصلح‌ بزرگ‌ دقیقه‌ شماری‌ می‌كنند و نوید ظهور آن‌ انقلابگر پیروز در همه‌ كتابهائی‌ كه‌ از نظر پیروانشان‌ كتاب‌ آسمانی شناخته‌ می‌شود، یافت‌ می‌شود، كه‌ در اینجا به‌ چند نمونه‌ كوتاه‌ اشاره‌ می‌كنیم:


1 - زبـور:
قرآن‌ كریم‌ تعبیری‌ را از زبور نقل‌ می‌كند كه‌ در زبور فعلی‌ عینا‌ موجود است. قرآن‌ كریم‌ می‌فرماید:
وَ لَقَد كَتَبنا فی‌ الزَبور مِن‌ بَعد الذِكر انَ‌ الارضَ‌ یرثُها عبادیَ‌ الصالحونَ. 1
علاوه‌ بر ذكر(تورات) در زبور نیز نوشتیم‌ كه‌ بندگان‌ صالح‌ من‌ وارث‌ زمین‌ خواهند شد.

و اینك‌ متن‌ زبور:
زیرا كه‌ شریران‌ منقطع‌ خواهند شد، و اما منتظران‌ خداوند، وارث‌ زمین‌ خواهند شد. هان‌ بعد از اندك‌ زمانی‌ شریر نخواهد بود، در مكانش‌ تا‌مل‌ خواهی‌ كرد و نخواهد بود. و اما حلیمان‌ وارث‌ زمین‌ خواهند شد...زیرا كه‌ بازوان‌ شریر شكسته‌ خواهد شد. و اما صالحان‌ را خداوند تا‌یید می‌كند. خداوند روزهای‌ كاملان‌ را می‌داند و میراث‌ آنها خواهد بود، تا ابد الاباد. 2

و در جای‌ دیگر می‌فرماید:
قومها را به‌ انصاف‌ داوری‌ خواهد كرد. آسمان‌ شادی‌ كند و زمین‌ مسرور گردد. دریا و پری‌ آن‌ غرش‌ نمایند. صحرا و هر چه‌ در آن‌ است‌ به وجد آید. آنگاه‌ تمام‌ درختان‌ جنگل‌ ترنم‌ خواهند نمود به‌ حضور خداوند. زیرا كه‌ می‌آید. زیرا كه‌ برای‌ داوری‌ جهان‌ می‌آید. رُبع‌ مسكون‌ را به‌ انصاف‌ داوری‌ خواهد كرد. 3 نویدهای‌ مصلح‌ غیبی‌ در زبور بسیار فراوان‌ است، طالبین‌ می‌توانند به‌ متن‌ مزامیر كه‌ در ضمن‌ عهد عتیق چاپ‌ شده، مراجعه‌ فرمایند.


2 تـورات‌:
نویدهای‌ مصلحی‌ كه‌ در آخرالزمان‌ ظهور كرده‌ جهان‌ را پر از عدل‌ و داد كند. در تورات‌ و دیگر كتابهای‌ مندرج‌ در عهد عتیق بسیار فراوان‌ است‌ كه‌ به‌ سه‌ نمونه‌ كوتاه‌ بسنده‌ می‌كنیم: در كتاب‌ اشعیا نبی‌ می‌خوانیم:
مسكینان‌ را به‌ عدالت‌ داوری‌ خواهد كرد...گرگ‌ با بره‌ سكونت‌ خواهد كرد، پلنگ‌ با بزغاله‌ خواهد خوابید...و در تمامی‌ كوه‌ مقدس‌ من، ضرر و فسادی‌ نخواهند كرد، زیرا كه‌ جهان‌ از معرفت‌ خداوند پر خواهد شد. 4

و در كتاب‌ دانیال‌ نبی‌ می‌خوانیم‌ كه‌ خداوند خطاب‌ به‌ حضرت‌ دانیال‌ می‌فرماید:
و در آن‌ زمان‌ میكائیل، امیر عظیمی‌ كه‌ برای‌ پسران‌ قوم‌ تو ایستاده (قائم) است‌ خواهد برخاست...و بسیاری‌ از انكه‌ در خاك‌ زمین‌ خوابیده‌اند، بیدار خواهند شد...انكه‌ بسیاری‌ را به‌ عدالت‌ رهبری‌ می‌نمایند مانند ستارگان‌ خواهند بود تا ابدالاباد. اما تو ای‌ دانیال! كلام‌ را مخفی‌ دار و كتاب‌ را تا آن‌ زمان‌ مهر كن. بسیاری‌ به‌ سرعت‌ تردد خواهند نمود... خوشا بحال‌ آنان‌ كه‌ انتظار كشند. 5

و در كتاب‌ حبقوق‌ نبی‌ آمده‌ است:
اگر چه‌ تا‌خیر نماید برایش‌ منتظر باش، زیرا كه‌ البته‌ خواهد آمد و درنگ‌ نخواهد كرد...بلكه‌ جمیع‌ امتها را نزد خود جمع‌ می‌كند و تمامی‌ قوم‌ها را برای‌ خویشتن‌ فراهم‌ می‌آورد. 6


3 انجیـل:‌
بیشتر نویدهای‌ انجیل‌ به‌ تعبیر پسر انسان است، كه‌ این‌ تعبیر طبق‌ نوشته‌ مسترهاكس‌ آمریكائی، بیش‌ از 80 بار در انجیل‌ و ملحقات‌ آن‌ (عهد جدید) تكرار شده‌ كه‌ فقط‌ 30 مورد آن‌
با حضرت‌ عیسی‌ (ع) قابل‌ تطبیق‌ است 7 و 50 مورد دیگر آن‌ از نجات‌ دهنده‌ای‌ سخن‌ می‌گوید كه‌ در آخرالزمان‌ ظهور خواهد كرد. عیسی‌ (ع) نیز با او خواهد آمد. و او را جلال خواهد
داد. و اینك‌ چند نمونه‌ از متن‌ اناجیل:
همچنانكه‌ برق‌ از مشرق‌ ساطع‌ شده‌ تا به‌ مغرب‌ ظاهر می‌شود، ظهور پسر انسان‌ نیز چنین‌ خواهد شد...انگاه‌ علامت‌ پسر انسان‌ در آسمان‌ پدید گردد و در آن‌ وقت‌ جمیع‌ طوایف‌ زمین‌ سینه‌ زنی‌ كند و پسر انسان‌ را ببینند كه‌ برابرهای‌ آسمان‌ با قوت‌ و جلال‌ می‌آید... اما از آن‌ روز و ساعت‌ هیچكس‌ اط‌لاع‌ ندارد، حتی‌ ملائكه‌ آسمانی...لهذا شما نیز حاضر باشید، زیرا در ساعتی‌ كه‌ گمان‌ نبرید پسر انسان‌ می‌آید. 8

و در جای دیگری می گوید:
در آن‌ وقت‌ فرشتگان‌ خود را از جهات‌ اربعه‌ از انتهای‌ زمین‌ تا به‌ اقصای‌ فلك‌ فراهم‌ خواهد آورد...ولی‌ از آن‌ روز و ساعت‌ غیر از پدر هیچكس‌ اط‌لاع‌ ندارد، نه‌ فرشتگان‌ در آسمان‌ و نه‌ پسر هم، پس‌ بر حذر باشید و بیدار شده‌ دعا كنید، زیرا نمی‌دانید كه‌ آن‌ وقت‌ كی‌ می‌شود. 9

و نیز می فرماید:
كمرهای‌ خود را بسته، چراغهای‌ خود را افروخته‌ بدارید...خوشا به‌ حال‌ آن‌ غلامان‌ كه‌ آقای‌ ایشان‌ چون‌ آید ایشان‌ را بیدار یابد...پس‌ شما نیز مستعد‌ باشید، زیرا در ساعتی‌ كه‌ گمان‌ نبرید پسر انسان‌ می‌آید. 10


4 - كتب‌ مقدّسه‌ هندوها:
در كتب‌ مقدسه‌ای‌ كه‌ در میان‌ هندوها به‌ عنوان‌ كتاب‌ آسمانی شناخته‌ شده: اشارات‌ فراوانی، به‌ مصلح‌ آسمانی‌ منتظر هست‌ كه‌ به‌ چند نمونه‌ بسنده‌ می‌كنیم:
كالكی، مظهر دهم‌ و یشنو، در انقضای‌ كلی‌ یا عصر آهن‌ سوار بر اسب‌ سفیدی‌ در حالیكه‌ شمشیر برهنه‌ درخشانی‌ به‌ صورت‌ ستاره‌ دنباله‌ دار در دست‌ دارد، ظاهر می‌شود، و شریران‌ را تماما‌ هلاك‌ می‌سازد و خلقت‌ را از نو تجدید، و پاكی‌ را رجعت‌ خواهد داد. 11

و در جای دیگری می گوید:
دور دنیا تمام‌ شود به‌ پادشاه‌ عادلی‌ در آخرالزمان‌ كه‌ پیشوای‌ ملائكه‌ و پریان‌ و آدمیان‌ باشد. حق‌ و راستی‌ با او باشد. آنچه‌ در دریاها و زمینها و كوهها پنهان‌ باشد، همه‌ را به‌ دست‌ آورد و از آسمانها و زمین‌ آنچه‌ باشد خبر می‌دهد. از او بزرگتر كسی‌ به‌ دنیا نیاید. 12

و نیز در جای دیگری می گوید:
پادشاهی‌ و دولت‌ دنیا به‌ فرزند سید خلائق‌ در دو جهان‌ (كشن) تمام‌ شود و كسی‌ باشد كه‌ بر كوههای‌ مشرق‌ و مغرب‌ حكم‌ براند و فرمان‌ كند و برابرها سوار شود و فرشتگان‌ كاركنان‌ او باشند، جن‌ و انس‌ در خدمت‌ او شوند و از سودان كه‌ زیر خط‌ استوا است‌ تا سرزمین‌ تسعین كه‌ زیر قطب‌ شمالی‌ است، و ماورا‌ بحار را صاحب‌ شود و دین‌ خدا زنده‌ گردد. و نام‌ او ایستاده (قائم) باشد و خداشناسی‌ باشد. 13


5 - كتب‌ مقدّسه‌ مانـویه:‌
در كتاب‌ شابوهرگان كتاب‌ مقدس‌ مانویه، نام‌ خردشهر ایزد آمده‌ كه‌ باید در آخرالزمان‌ ظهور كند و عدالت‌ را در جهان‌ بگسترد. همچنین‌ در تعالیم‌ مانی‌ از مرد بزرگواری‌ بحث شده كه دوازده جانشین دارد و بوسیله آنها ارواحی كه شایستگی دارند به‌ بهشت‌ راه‌ می‌یابند. 14


6 - كتب‌ مقدسه‌ زردشتیان‌:
موعود آخرالزمان‌ در اوستا استوت‌ ارت یا سوشیانت نامیده‌ می‌شود، كه‌ در پهلوی‌ سوشیانس گویند. سوشیانس‌ به‌ معنای‌ سودمند است‌ و در گاتها به‌ معنای‌ رهاننده‌ یا نجات‌ دهنده‌ ذكر شده‌ است. در منابع‌ زردشتی‌ هر كجا سوشیانت‌ مطلق‌ آمده، آخرین‌ موعود اراده‌ شده‌ است. نویدهای‌ مربوط‌ به‌ موعود آخرالزمان‌ در متن‌ اوستا موجود است‌ و در میان‌ منابع‌ زردشتی‌ در كتاب‌ هفتم‌ دینكرد بیش‌ از همه‌ از ظهور سوشیانت‌ بحث‌ شده‌ است:
چاره‌ و درمان‌ جمیع‌ دردها و رنجها با اوست، رنج‌ و بیماری‌ و پیری‌ و ظلم‌ و بی دینی‌ و فساد را ریشه‌ كن‌ سازد. مردمان‌ ناپاك‌ را نابود سازد و همه‌ آنها را براندازد. 15

و در جای دیگری می گوید:
سوشیانت‌ (نجات‌ دهنده‌ بزرگ) دین‌ را به‌ جهان‌ رواج‌ دهد، فقر و تنگدستی‌ را ریشه‌ كن‌ سازد، ایزدان‌ را از دست‌ اهریمنان‌ نجات‌ داده، مردم‌ جهان‌ را همفكر و هم‌ گفتار و هم‌ كردار سازد. 16


7- جیـن‌هـا:
در كتب‌ مقدسه‌ جین‌ها آمده‌ است:
هنگامی‌ كه‌ فساد و انحطاط‌ و تباهی‌ جهان‌ را فرا گیرد شخص‌ كاملی‌ كه‌ آن‌ را تیرتنگو (نوید دهنده) گویند، ظهور كرده، تباهی‌ را از بین‌ می‌برد و پاكی‌ و صافی‌ را از نو برقرار می‌سازد. 17


8 - برهمائیان:‌
در كتب‌ مقدسه‌ برهمائیان‌ از ظهور ویشنو نویدهای‌ فراوانی‌ هست:
ویشنو در میان‌ مردم‌ ظاهر می‌گردد...او از همه‌ كس‌ قویتر و نیرومندتر است... در یك‌ دستِ‌ ویشنو شمشیری‌ به‌ مانند ستاره‌ دنباله‌ دار و در دست‌ دیگر انگشتری‌ درخشنده‌ دارد. هنگام‌ ظهور وی، خورشید و ماه‌ تاریك‌ می‌شوند و زمین‌ خواهد لرزید. 18


9 - چینیان:‌
در مهابهارت یك‌ فصل‌ تمام‌ به‌ كریشنا اختصاص‌ داده‌ شده، و بهگود گیتا شرح‌ و بسط‌ همان‌ فصل‌ است. در مهابهارت پس‌ از تقدیس‌ فراوان‌ از كریشنا چنین‌ آمده‌ است:
كریشنا ظهور كرده‌ جهان‌ را نجات‌ می‌دهد. 19


10 - ملل‌ مختلف‌ جهان:‌
پس‌ از یك‌ بررسی‌ عمیق‌ در تاریخ‌ زندگی‌ و اعتقادات‌ ملل‌ مختلف‌ جهان‌ به‌ این‌ نتیجه‌ می‌رسیم‌ كه‌ همه‌ ملل‌ مختلف‌ بر اساس‌ اعتقاداتی‌ كه‌ از كتابهای‌ مذهبی‌ یا رجال‌ دینی‌ خود فراگرفته‌اند، در انتظار مصلحی‌ هستند كه‌ در آخرالزمان‌ ظهور كرده‌ جهان‌ را پر از عدل‌ و داد خواهد نمود: اسن‌ها، اسلاوها، سلت‌ها، ژرمنها، اهالی‌ صربستان‌ و اقوام‌ اسكاندیناوی‌ در انتظار ظهور موعودهائی‌ به‌ نامهای‌ مختلف، چون: آرتور ، اودین ، كالویبرك ، ماركوكرالیویچ ، بوخص ، بوریان‌ بورویهم و عناوین‌ دیگر، می‌باشند كه‌ معتقدند موعودهایشان‌ روزی‌ ظهور كرده، به‌ جنایتها و خیانتهای‌ جهان‌ خاتمه‌ داده، عدالت‌ و داد را در جهان‌ گسترش‌ خواهند داد.


1 - انبیا 105
2 - مزامیر، مزمور 37،
3- مزامیر، مزبور 96
4 - كتاب اشعیا نبی فصل 11
5 -كتاب دانیال نبی فصل 12
6 - كتاب حبقوق نبی فصل 2
7- قاموس مقدس ص 219
8- انجیل متی فصل 24
9- انجیل مرقس فصل 13
10- انجیل لوقا فصل 12
11- اوپانشیاد ص 737
12- باسك از كتب مقدسه هندوها
13- شاكمونی از كتب مقدسه هندوها
14- شابوهرگان ترجمه مولر
15- سوشیانت ص 104
16- جاماسب نامه ص 121
17- اوپانیشاد مقدمه ص 54
18- ریك ودا ماندالای 4، 16 و 24
19- اوپانیشاد ص 647