تبلیغات

مهدی

حدیث شماره: 1

متن روایت:
الأئمة عدد نقباء بنی إسرائیل ، ومنا مهدی هذه الأمة.

ترجمه:
حضرت امام حسن بن علی علیه السلام فرمودند: تعداد ائمه همان تعداد نقبای بنی اسرائیل است و ازماست مهدی این امت.

آدرس حدیث:
* : كفایة الأثر : ص 224 - حدثنا الحسین بن علی رحمه الله ( قال : حدثنا هارون بن موسى قال : حدثنا محمد بن همام ) قال : حدثنی جعفر بن ( محمد بن ) مالك الفزاری قال : حدثنی الحصین ( بن ) علی ( عن ) فرات بن أحنف ، عن جابر بن یزید الجعفی ، عن محمد بن علی الباقر ، عن علی بن الحسین زین العابدین قال : قال الحسن بن علی علیهما السلام : -
* : إثبات الهداة : ج 1 ص 599 ب 9 ف 27 ح 570 - عن كفایة الأثر وفیه ( الأئمة بعد رسول الله( .
* : البحار : ج 36 ص 383 ب 43 ح 2 - عن كفایة الأثر ، وفیه ( الأئمة ( بعد رسول الله صلى الله علیه وآله (( .
* : العوالم : ج 15 الجزء 3 ص 355 ب 3 ح 3 - عن كفایة الأثر ، وفیه ( الأئمة ( بعد رسول الله صلى الله علیه وآله)) .
* : منتخب الأثر :
ص 53 ف 2 ب 1 ح 21 - عن كفایة الأثر.

 

حدیث شماره: 2

متن روایت:
أما والله لیغیبن عنكم مهدیكم حتى یقول الجاهل منكم : ما لله فی آل محمد حاجة ، ثم یقبل كالشهاب الثاقب فیملؤها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما.

ترجمه:
محمد بن أبی عمیر ، از صفوان بن مهران جمال ، از امام صادق علیه السلام نقل كرده است كه فرمود : آگاه باشید ، بخدا سوگند مهدى شما ( علیه السلام ) چنان غایب خواهد شد ، كه جاهلان خواهند گفت كه حتما خدا به ، آل محمد ، نیازى ندارد كه ناگاه حضرت مانند شهاب ثاقب ( سنگ نورانى كه در شب ، گاه و بیگاه ظاهر مى شود ) ظاهر گشته و زمین را پس از آنكه از ظلم وجور پر شده از عدل وداد پر خواهد كرد .

آدرس حدیث:
* : كمال الدین : ج 2 ص 341 ب 33 ح 22 - حدثنا أحمد بن محمد بن یحیى العطار رضی الله عنه قال حدثنا أبی ، عن إبراهیم بن هاشم ، عن محمد بن أبی عمیر ، عن صفوان بن مهران الجمال ، قال : قال الصادق جعفر بن محمد علیهما السلام : -
* : إثبات الهداة : ج 3 ص 472 ب 32 ف 5 ح 149 - عن كمال الدین .
* : البحار : ج 51 ص 145 ب 6 ح 11 - عن كمال الدین .
* : بشارة الاسلام : ص 112 - 113 ب 7 - عن كمال الدین .
* : منتخب الأثر : ص 256 ف 2 ب 27 ح 6 - عن كمال الدین.

 

حدیث شماره: 3

متن روایت:
سمعت حذیفة بن الیمان فی حدیث قد تقدم قال : ثم ذكر السفیانی وذكر خروجه وقصصه إلى أن یبلغ فیضرب أعناق من فر إلى بلد الروم بباب دمشق ، فإذا كان ذلك نادى مناد من السماء : ألا أیها الناس إن الله قطع عنكم مدة الجبارین والمنافقین وأشیاعهم وولیكم خیر أمة محمد صلى الله علیه وآله فألحقوا بمكة فإنه المهدی واسمه أحمد بن عبد الله ، ثم ذكر أنهم یجتمعون بالسفیانی إلى جانب بحیرة طبریة ، وذكر نحو ثلاث قوائم فی فتوحه ( ع ).

ترجمه:
منصور بن معمر ، از ربعى بن خراش ، روایت كرده و آنرا به پیامبر ( ص ) نسبت نداده است ، در این روایت آمده است : از حذیقة بن الیمان ، شنیدم كه مى گفت : سپس سخن از سفیانى به میان آمد ، و ( رسول الله صلى الله علیه وآله ) داستان خروج او را بیان كرد و اینكه كسانى را كه به روم فرار مى نمایند در كنار دروازهء دمشق گردن مىزند . اما در همان زمان منادى از آسمان ندا مىدهد كه : اى مردم مهلت ستمگران و ظالمان ومنافقان وپیروان آنها تمام شد واكنون ولى شما وامام شما بهترین فرد امت محمد ( صلى الله علیه وآله ) مىباشد ، پس در مكه به او ملحق گردید ، او مهدى است و نامش أحمد بن عبد الله مىباشد ، سپس فرمود : اصحاب حضرت براى نبرد با سفیانى در كنار دریاچهء طبریة ، گرد مى آیند .

آدرس حدیث:
* : فتن السلیلی : على ما فی ملاحم ابن طاووس .
* : ملاحم ابن طاووس : ص 145 ب 78 - عن فتن السلیلی ، قال " وذكر حدیثا آخر فقال : حدثنا الحسن بن علی قال : أخبرنا سلیمان بن داود القسری قال : أخبرنا داود العسقلانی قال : أخبرنا سفیان بن سعید ، عن منصور بن المعتمر ، عن ربعی بن خراش قال : - ولم یسنده إلى النبی صلى الله علیه وآله.

 

حدیث شماره: 4

متن روایت:
كیف أنتم إذا استیأستم من المهدی فیطلع علیكم مثل قرن الشمس ، یفرح به أهل السماء والأرض فقیل یا رسول الله وأنى یكون ذلك ؟ قال : إذا غاب عنهم المهدی وآیسوا منه.

ترجمه:
سلیمان بن خالد از امام صادق ( ع ) از رسول خدا صلى الله علیه وآله نقل مى كند كه آن حضرت فرمود : چگونه خواهید بود زمانى كه از مهدى ( ع ) مأیوس شوید وى مانند شعاع و پاره هاى نور خورشید در صبحگاهان بر شما طلوع میكند ، اهل آسمان و زمین به آمدنش شادمان مىشوند . از رسول خدا صلى الله علیه وآله پرسیده شد این در چه زمانى خواهد بود ؟ حضرت فرمود : زمانى كه حضرت مهدى ( علیه السلام ) از دیده گان شما غایب شده از او مأیوس شوید .
المفردات : مثل قرن الشمس : أی فی وضوحه وقوته ومجیئه بعد دلیل .

آدرس حدیث:
* : دلائل الإمامة : ص 250 - وعنه ( أبو الحسین محمد بن هارون بن موسى ) عن أبی علی النهاوندی قال : حدثنا محمد بن أحمد القاشانی قال : حدثنا أبو سلیم محمد بن سلیمان البغدادی ، عن أبی عثمان ، عن هشام ، عن سلیمان بن خالد ، عن أبی عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله علیه وآله : -
* : مختصر بصائر الدرجات : ص 18 - أمد بن محمد بن عیسى ، عن علی بن الحكم ، عن یوسف بن عمیرة ، عن أبی داود ، عن بریدة الأسلمی قال : قال رسول الله صلى الله علیه وآله : - وفیه " كیف أنت إذا استیأست أمتی . . فیأتیها مثل . . یستبشر . . فقلت . . یا رسول الله بعد الموت ؟ فقال والله إن بعد الموت هدى وإیمانا ونورا ، قلت : یا رسول الله ، أی العمرین أطول ؟ قال : الآخر بالضعف " .
* : الایقاظ من الهجعة : ص 282 ب 9 ح 101 - كما فی مختصر بصائر الدرجات ، عن الحسن بن سلیمان فی رسالته فی الكرات ظاهرا ، وفی سنده " سیف ، بدل یوسف بن عمیرة " وفیه " إذا سألت أمتی عن المهدی " وقال " یحتمل أن یراد بالموت موت الناس یعنی : أیخرج المهدی بعدما مات أكثر الناس " .
* : إثبات الهداة : ج 3 ص 574 ب 32 ف 48 ح 715 - أوله ، كما فی دلائل الإمامة ، عن
مناقب فاطمة وولدها ، وفیه " . . فیطلع علیكم صاحبكم " .
* : البحار : ج 53 ص 65 ب 29 ح 56 - عن مختصر بصائر الدرجات ، وقال " قوله صلى الله علیه وآله إن بعد الموت : أی بعد موت سائر الخلق لا المهدی.

 

حدیث شماره: 5

متن روایت:
إن المهدی یبایع بین الركن والمقام ویخرج متوجها إلى الشام وجبرئیل على مقدمته ومیكائیل على ساقته ، یفرح به أهل السماء وأهل الأرض والطیر والوحش والحیتان فی البحر.

ترجمه:
این روایت از حذیفه نقل شده و آنرا به رسول خدا ( ص ) نسبت نداده است ، در آن آمده است : میان ركن و مقام با مهدى ( ع ) بیعت مىگردد ، آنگاه حضرت به سوى شام حركت كرده كه جبرئیل از جلو و میكائیل از پشت سر آنها را همراهى مى نمایند تمام ساكنین آسمان وزمین از پرنده و درنده و ماهیان دریا از وجود و قیام آنحضرت خشنود خواهند بود .
المفردات : أی جبرئیل فی مقدمة جیشه ومیكائیل فی آخره .

آدرس حدیث:
* : الهدیة الندیة : على ما فی العطر الوردی .
* : العطر الوردی : ص 64 - عن الهدیة ، ( قال ) عن حذیفة رضی الله عنه : - ولم یسنده إلى النبی صلى الله علیه وآله .

 

حدیث شماره: 6

متن روایت:
حدیثنا صعب مستصعب ، لا یحتمله إلا ملك مقرب ، أو نبی مرسل ، أو مؤمن ممتحن ، أو مدینة حصینة . فإذا وقع أمرنا ، وجاء مهدینا ، كان الرجل من شیعتنا أجرى من لیث ، وأمضى من سنان ، یطأ عدونا برجلیه ، ویضربه بكفیه ، وذلك عند نزول رحمة الله وفرجه على العباد.

ترجمه:
حسن بن حماد طایى ، از سعد ، از امام باقر علیه السلام نقل كرده است كه فرمود : كلام وحدیث ما سخت ومشكل بوده وبارآنرا نمى كشد مگر فرشتهء مقرب یا پیامبر مرسل یا مؤمنى كه امتحان شده و یا شهرى كه استوار باشد پس هنگامیكه امر ما واقع شد ومهدى ما آمد ، هر یك از شیعیان ما ، پر جرأت تر از شیر وكارىتر و نافذتر از نیزه خواهند بود ، ودشمنان ما را لگدكوب كرده با دو دست او را مى زند ، واین وقتى استكه رحمت و فرج خداوند بربندگان نازل مى گردد .

آدرس حدیث:
* : بصائر الدرجات : ص 24 ب 11 ح 17 - أحمد بن جعفر ، عن جعفر بن محمد مالك الكوفی ، قال : حدثنا الحسن بن حماد الطائی ، عن سعد ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : -
* : البحار : ج 2 ص 189 - 190 ب 26 ح 22 - عن البصائر .
وفی : ج 52 ص 318 ب 27 ح 17 - عن البصائر ، وفی سنده ( أحمد بن محمد ) بدل ( أحمد بن جعفر ) .
* : العوالم : ج 3 ص 499 ب 1 ح 9 - عن البصائر.

 

حدیث شماره: 7

متن روایت:
یتمنى فی زمن المهدی الصغیر أن یكون كبیرا ، والكبیر أن یكون صغیرا.

ترجمه:
صباح نقل مىكند : وآنرا به رسول الله صلى الله علیه وآله نسبت نمىدهد : در زمان حضرت مهدى ( علیه السلام ) خردسال آرزو مىكند بزرگ باشد وبزرگ آرزو مى كند كه خردسال باشد .

آدرس حدیث:
* : ابن حماد : ص 99 - حدثنا رشدین ، عن ابن لهیعة ، عن أبی زرعة ، ، عن صباح قال : - ولم یسنده إلى النبی صلى الله علیه وآله .
وفی : ص 104 - بنفس السند قال " یمكث المهدی فیكم تسعا وثلاثین سنة ، یقول الصغیر یا لیتنی قد بلغت ، ویقول الكبیر یا لیتنی صغیرا " ولم یسنده أیضا .
* : عرف السیوطی ، الحاوی : ج 2 ص 78 - عن روایة ابن حماد الأولى ، وفیه " یتمنى فی زمان المهدی الصغیر الكبر والكبیر الصغر " .
وفیها : عن روایة ابن حماد الثانیة ، وفیه " . . كبرت . . كنت صغیرا " .
* : القول المختصر : ص 21 ب 3 ح 8 - كما فی روایة ابن حماد الثانیة بتفاوت یسیر ، مرسلا .
* : برهان المتقی : ص 86 ب 1 ح 41 - وص 87 ب 1 ح 42 - عن عرف السیوطی ، الحاوی