تبلیغات

نهی ازبردن نام حضرت

متن روایت:
الكافی ج 1 ص 329 ح 1 - محمد بن عبد الله ومحمد بن یحیى جمیعا ، عن عبد الله بن جعفر الحمیری قال : اجتمعت أنا والشیخ أبو عمرو رحمه الله عند أحمد بن إسحاق ، فغمزنی أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف فقلت له : یا أبا عمرو إنی أرید أن أسألك عن شئ ، وما أنا بشاك فیما أرید أن أسألك ، عنه ، فإن اعتقادی ودینی أن الأرض لا تخلو من حجة إلا إذا كان قبل یوم القیامة بأربعین یوما ، فإذا كان ذلك رفعت الحجة وأغلق باب التوبة فلم یك ینفع نفس إیمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فی إیمانها خیرا ، فأولئك أشرار من خلق الله عز وجل وهم الذین تقوم علیهم القیامة ، ولكنی أحببت أن أزداد یقینا ، وإن إبراهیم علیه السلام سأل ربه عز وجل أن یریه كیف یحیی الموتى ( قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن لیطمئن قلبی ) وقد أخبرنی أبو علی أحمد بن إسحاق ، عن أبی الحسن علیه السلام قال : سألته وقلت من أعامل أو عمن آخذ ، وقول من أقبل ؟

فقال له : العمری ثقتی فما أدى إلیك عنی فعنی یؤدی ، وما قال لك عنی فعنی یقول ، فاسمع له وأطع ، فإنه الثقة المأمون ، وأخبرنی أبو علی أنه سأل أبا محمد علیه السلام عن مثل ذلك ، فقال له : العمری وابنه ثقتان ، فما أدیا إلیك عنی فعنی یؤدیان ، وما قالا لك فعنی یقولان ، فاسمع لهما وأطعهما ، فإنهما الثقتان المأمونان ، فهذا قول إمامین قد مضیا فیك .

قال : فخر أبو عمرو ساجدا وبكى ثم قال : سل حاجتك ، فقلت له : أنت رأیت الخلف من بعد أبی محمد علیه السلام ؟
فقال : إی والله ورقبته مثل ذا - وأومأ بیده - فقلت له : فبقیت واحدة فقال لی : هات ، قلت : فالاسم ؟ قال : محرم علیكم أن تسألوا عن ذلك ، ولا أقول هذا من عندی ، فلیس لی أن أحلل ولا أحرم ولكن عنه علیه السلام ، فإن الامر عند السلطان أن أبا محمد مضى ولم یخلف ولدا ، وقسم میراثه وأخذه من لا حق له فیه ، وهوذا وعیاله یجولون لیس أحد یجسر أن یتعرف إلیهم أو ینیلهم شیئا ، وإذا وقع الاسم وقع الطلب ، فاتقوا الله وأمسكوا عن ذلك ، ثم قال " حدثنی شیخ من أصحانا ذهب عنی اسمه أن أبا عمرو سأل أحمد بن إسحاق عن مثل هذا ، فأجاب بمثل هذا.

ترجمه:
از عبد الله بن جعفر حمیرى نقل شده كه گفت : من وشیخ ابو عمرو ( ره ) نزد أحمد بن اسحاق بودیم ، أحمد بن اسحاق به من چشمكى زد كه در بارهء حضرت صاحب ( ع ) از او بپرسم ، من به او گفتم : اى أبا عمرو ، من مى خواهم در بارهء چیزى از شما بپرسم ، ودرضمن سئولاتى كه من خواهم بپرسم شك وتردیدى ندارم ، زیرا اعتقاد وآین من این است كه زمین هرگز از حجت خدا تهى نمى ماند ، مگر چهل روز قبل از قیامت در آن زمان ، حجت بر گرفته شده ودر توبه بسته مى گردد ، وكسى كه قبلا ایمان نیاورده ویا در ایمانش كسب خبر نكرده باشد ، در آن زمان دیگر ایمان او به حالش سودى نخواهد داشت ، آنان افرادى شرور از آفریده هاى خداى عزوجل هستند وكسانىاند كه قیامت بر آنان برپا مى شود ، ولى [ اینكه مى پرسم ] مى خواهم بیقینم افزوده شود ، ابراهیم ( ع ) از خداى خویش خواست كه به او نشان دهد چگونه مرده ها را زنده مى گرداند ، خداوند به او فرمود : ( آیا ایمان نیاورده اى ، عرض كرد ، ایمان آورده ام ، ولى مى خواهم دلم آرامش یابد )

 [ اینك ] ابو على أحمد بن اسحاق از ابو الحسن ( ع ) [ امام رضا ] روایت كرده كه گفت : از آنحضرت پرسیدم وگفتم : با چه كسى معامله ودادوستد داشته باشم واز چه كسى خبر بگیرم ، وسخن چه كسى را بپذیرم ؟ آن حضرت باو فرمود : عمرى ، مورد اعتماد من است ، آنچه را كه او نسبت به تو انجام داد از ناحیهء من انجام مى دهد ، وآنچه را كه از ناحیهء من به تو گفت ، از من مى گوید ، سخن او را بشنو واز او فرمان ببر ، زیرا او فردى مورد اعتماد وامین است ، ونیز ابو على نقل كرده كه وى از ابا محمد ( ع ) [ امام عسكرى ] نیز مانند همین را پرسیده وآن حضرت به او فرمود است كه : عمر وپسرش ، دو شخصیت مورد اعتماد هستند ، آنچه را كه نسبت به شما انجام داده اند ، از ناحیهء من انجام داده اند ، وآنچه را كه به تو گفتند : از ناحیهء من مى گویند سخن آندو را بشنو واز آنها فرمان ببر ، چه اینكه آندو وافرادى مورد اعتماد ووثوق وامین هستند ، این بود سخن دو امام كه شما آندو را درك كرده اى .

 گفت : ابو عمرو به سجده افتاد وگریست وسپس گفت : حاجتت را بگو ، به او گفتم : شما بعد از ابو محمد [ امام عسكرى ( ع ) ] حضرت صاحب ( ع ) را دیده اى ؟ گفت : آرى بخدا سوگند ، او گردنى چنین دارد ، وبه دست خود اشاره كرد . به او گفتم : یك سؤال دیگر باقى مانده . گفت : بگو ، گفتم : نام او ؟ وى گفت : بر شما حرام است از نام او بپرسید ، واین سخن را من از نزد خود نمى گویم . در شأن من نیست كه چیزى را حلال یا حرام كنم ، ولى از آن حضرت است كه فرمود : در در بار سلطان چنین وانمود شده كه ابو محمد ( امام عسكرى (ع ) ) از دنیا رفته وفرزندى از خود باقى نگذاشته است وكسى كه هیچ حقى در میراث او نداشته آنرا تصرف كرده وتقسیم نموده است . آن حضرت ( صاحب ( ع ) ) با خانوادهء خود ، همه جا سیر وگردش مى كنند وكسى قدرت شناسایى ودست یابى به آنها را ندارد ، اگر نام آن حضرت گفته شود ، [ از ناحیهء سلطان ] جستجوى از حضرت را در پى خواهد داشت ، از خدا بترسید واز این سئوال خود دارى كنید وسپس گفت : یكى از اصحاب ما كه نام او را بخاطر ندارم گفت : أبا عمرو ، مانند این را از أحمد بن اسحاق پرسید ، واو نیز پاسخى همانند این داد .
وفیها : ح 4 - علی بن محمد ، عن حمدان القلانسی ، قال قلت للعمری : قد مضى أبو محمد علیه السلام ؟ فقال لی : قد مضى ، ولكن قد خلف فیكم من رقبته مثل هذه ، وأشار بیده .
وفی : ص 331 ح 4 - كما فی روایته الثانیة سندا ومتنا .

آدرس حدیث:
* : كمال الدین : ج 2 ص 435 ب 43 ح 3 - حدثنا محمد بن الحسن رضی الله عنه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحمیری قال : قلت لمحمد بن عثمان العمری رضی الله عنه : إنی أسألك سؤال إبراهیم ربه جل جلاله حین قال له " رب أرنی كیف تحیى الموتى ، قال أو لم تؤمن ، قال بلى ، ولكن لیطمئن قلبی " فأخبرنی عن صاحب هذا الامر هل رأیته ؟ قال : نعم وله رقبة مثل ذی ، وأشار بیده إلى عنقه .
وفی : ص 441 ب 43 ح 14 - حدثنا أبی ، ومحمد بن الحسن رضی الله عنهما قالا : حدثنا عبد الله بن جعفر الحمیری قال : كنت مع أحمد بن إسحاق عند العمری رضی الله عنه : - كما فی روایته الأولى بتفاوت یسیر ، وفیه " . . وله عنق مثل ذی وأومأ بیدیه جمیعا إلى عنقه ، قال : قلت : فالاسم ؟ قال : إیاك أن تبحث عن هذا ، فإن عند القوم أن هذا النسل قد انقطع " .
* : الارشاد : ص 350 - كما فی روایة الكافی الثانیة بسنده إلیه .
* : غیبة الطوسی : ص 146 - كما فی روایة الكافی الأولى ، عن محمد بن یعقوب .
وفی : ص 218 - كما فی روایة الكافی الأولى ، بسنده إلیه .
* : إعلام الورى : ص 396 ب 1 ف 3 - كما فی روایة الكافی الأولى بتفاوت یسیر ، عن محمد بن یعقوب ، وفیه " . . وصبر على ذلك " .
* : حلیة الأبرار : ج 2 ص 549 ب 13 - كما فی روایة الكافی الثانیة ، عن محمد بن یعقوب .
وفی : ص 581 ب 20 - كما فی روایة كمال الدین الأولى ، عن ابن بابویه .
وفی : ص 687 ب 52 - كما فی روایة الكافی الأولى ، عن محمد بن یعقوب .
* : تبصرة الولی : ص 764 ح 8 - كما فی روایة كمال الدین الأولى ، عن ابن بابویه . وفیها : كما فی روایة الكافی الثانیة ، عن محمد بن یعقوب .
وفی : ص 765 ح 11 - كما فی روایة الكافی الأولى عن محمد بن یعقوب .
* : البحار : ج 51 ص 33 ب 3 ح 7 - عن روایة كمال الدین الثانیة .
وفی : ج 52 ص 26 ب 18 ح 20 - عن روایة كمال الدین الأولى .
وفی : ص 60 ب 18 ح 45 - عن روایة الارشاد .
* : منتخب الأثر : ص 360 ف 4 ب 1 ح 5 - عن روایة كمال الدین الأولى ، وأشار إلى روایته الثانیة .

 

*****

متن روایت:
الكافی : ج 1 ص 333 ح 2 - علی بن محمد ، عن أبی عبد الله الصالحی قال : سألنی أصحابنا بعد مضی أبی محمد علیه السلام أن أسأل عن الاسم والمكان . فخرج الجواب " إن دللتهم على الاسم أذاعوه ، وإن عرفوا المكان دلوا علیه

ترجمه:
على بن محمد از ابو عبد الله صالحى نقل كرده كه گفت : یاران ما پس از رحلت ابو محمد [ امام عسكرى ( ع ) ] از من خواستند كه نام ومكان [ صاحب الزمان ( ع ) ] را بپرسم ، از ناحیهء حضرت پاسخ آمد كه : ( اگر نام را به آنها بگویى ، آنرا منتشر مى كنند ، واگر مكان را بدانند ، به آنجا راهنمایى خواهند كرد ) .

آدرس حدیث:
* : كمال الدین : ج 2 ص 509 ب 45 ح 39 - حدثنا أبو محمد عمار بن الحسین بن إسحاق الأسروشنی رضی الله عنه قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن الخضر بن أبی صالح الخجندی رضی الله عنه " أنه خرج إلیه من صاحب الزمان علیه السلام توقیع ، بعد أن كان أغرى بالفحص والطلب وسار عن وطنه لیتبین له ما یعمل علیه ، وكان نسخة التوقیع : من بحث فقد طلب ، ومن طلب فقد دل ، من دل فقد أشاط ، ومن أشاط ، فقد أشرك " قال فكف عن الطلب ورجع .
* : غیبة الطوسی " ص 196 - قال : وكتب على ید الشیخ أبى القاسم بن روح رضی الله عنه إلى الصاحب علیه السلام یشكو تعلق قلبه واشتغاله بالفحص والطلب ویسأل الجواب بما تسكن إلیه نفسه ویكشف له عما یعمل علیه قال : - كما فی كمال الدین بتفاوت بسنده إلى الصدوق ، وفیه " . . وسكنت نفسی وعدت إلى وطنی مسرورا والحمد لله " .
* : منتخب الأنوار المضیئة : ص 127 ف 9 - كما فی غیبة الطوسی بتفاوت یسیر وقال " وبالطریق المذكور یرفعه إلى أبى العباس أحمد بن الخضر بن صالح الخجندی ، أنه خرج إلیه من صاحب الزمان علیه السلام توقیع " - كما فی كمال الدین بتفاوت ، بسند آخر .
* : البحار : ج 51 ص 33 ب 3 ح 8 - عن الكافی .
وفی : ص 340 ب 15 ح 67 - عن كمال الدین ، وأشار إلى مثله عن غیبة الطوسی .
وفی : ج 53 ص 196 ب 31 ح 22 - عن غیبة الطوسی .
* : معادن الحكمة : ج 2 ص 309 ح 214 - عن الكافی بتفاوت .

 

 م-ح-م-د

متن روایت:
[إكمال الدین‏] ابن المتَوكلِ عنِ الحمیرِی عن محمّد بن أحمد العلوی عن أبِی غانم الخادم قَال ولد لأبِی محمد ع ولد فسمّاه محمّدا فعرضه على أصحابه یوم الثَالث و قَال هذا صاحبكم من بعدی و خلیفتی علیكم و هو القَائم الذی تمتد إلیه الأعناق بالانتظارِ فإذا امتلأت الأرض جورا و ظلما خرج فملأها قسطا و عدلا.

 ترجمه:
محمد بن أحمد علوى از ابو غانم خادم روایت كرده است كه گفت : فرزندى براى ابو محمد ( ع ) متولد شد او را محمد نامید ، و روز سوم ولادت اورا به یاران خود نشان داد وفرمود : " این شخص ( قائم " ع " ) پس از من صاحب شما وجانشینم بر شماست ، او همان قائمى است كه همه در انتظار اویند ، آنگاه كه زمین پر از ظلم وستم شده باشد ، وى ظهور مى كند وآنرا از عدل وداد آكنده مى سازد .

آدرس حدیث:
* : كمال الدین : ج 2 ص 431 ب 42 ح 8 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضی الله عنه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحمیری قال : حدثنا محمد بن أحمد العلوی ، عن أبی غانم الخادم قال : ولد لأبی محمد علیه السلام ولد فسماه محمدا ، فعرضه على أصحابه یوم الثالث ، وقال : -
* : العدد القویة : ص 72 ح 118 - أوله ، مرسلا عن غانم الخادم : -
* : إثبات الهداة : ج 3 ص 483 ب 32 ف 5 ح 196 - عن كمال الدین .
* : تبصرة الولی : ص 764 ب 13 - كما فی كمال الدین ، عن ابن بابویه .
* : البحار : ج 51 ص 5 ب 1 ح 11 - عن كمال الدین .
* : ینابیع المودة : ص 460 ب 82 - كما فی كمال الدین بتفاوت یسیر ، عن كتاب الغیبة .
* : منتخب الأثر : ص 342 ب 1 ف 3 ح 10 - عن ینابیع المودة .