تبلیغات
نام برنامهتوضیحاتتاریخ پخشساعت پخش
زیارت وارثپخش زیارت وارثروز ۴ تا ۱۶ آبان05:45
شاخصشاخصه های نهضت حسینی (ع) در محوریت بیانات رهبر معظم انقلاب    روز ۴ تا ۱۳ آبان08:40
قصیده غربتآسیب‌شناسی ریشه‌های اجتماعی شكل‌گیری واقعه دردناك عاشورا با توجه به مسایل اجتماعی روزروز ۴ تا ۱۵ آبان09:00
خورشید بر نیجلوه ها و مستندات قرآنی قیام و حماسه حسینیروز ۴ تا ۱۴ آبان15:30
بر بال سخنسخنرانی خطیبان درباره فرهنگ عاشورا و سبك زندگی حسینیایام محرم13:00
بركرانه فراتشئون اهل بیت علیهم السلام با محوریت زیارت جامعهروز ۴ تا ۱۳ آبان21:30
سلوك عاشوراییدرس‌های اخلاقی اجتماعی از حماسه حسینیروز ۳ تا ۱۴ آبان22:45
حقیقت جاودانشرحی بر گفت‌وگوهای حضرت با شخصیت های مختلف در دوران قیامروز ۳ تا ۱۴ آبان22:15
نجوای عاشقانپخش زیارت ناحیه مقدسه و سایر زیارت‌های حسینیایام محرم00:30
نی نوامعرفی شعر آیینی با محوریت شاعران عاشورایی قدیم و معاصر و آثار شاخص آنانروز ۴ تا ۱۵ آبان19:20
اندیشه‌های ماندگارگزیده سخنان اندیشمندان انقلاب اسلامی درباره قیام حسینیروزهای فرد ـ دهه20:50
راز سرنوشتتحلیل ریزش‌ها و رویش‌ها در نظام سیاسی و اعتقادی اسلام با بازخوانی   سرنوشت شخصیت‌های تاثیر‌گذار (مثبت و منفی) در واقعه عاشوراروز ۳ تا ۲۲ آبان18:00
مهربان باشیماهمیت امر بمعروف/ سعادت و شقاوت/ ذخیره معنویایام محرم به جزء جمعه07:00
ناصحانبررسی مراحل، چگونگی، مراتب، امربه معروف و نهی از منكر با توجه به سیره اهل‌بیت«ع»روز ۴ تا ۱۳ آبان12:40
باغ تماشانمایش لشكر خوبان براساس كتاب خاطرات مهدی قلی رضایی (لشكر عاشورای تبریز)روز ۳ تا ۲۲ آبان18:30
طوبینمایش تاریخی از داستان‌های كربلاجمعه‌ها (ماه محرم)18:15
نقد و نظرآسیب‌شناسی متقل پژوهیمحرم و صفر14:45
اندیشه هاهمایش آسیب‌شناسی امر به معروف و نهی از منكرمحرم و صفر14:45
پیام‌آور حماسهویژه شب شهادت امام سجاد«ع» اقدامات عاطفی حضرت امام سجاد برای احیای قیام حسینیروز ۱۴ آبان19:50
پیشوای عارفانویژه روز شهادت امام سجاد«ع» (شخصیت علمی امام سجاد علیه السلامروز ۲۸ آبان08:40
زینت عابدانویژه شب شهادت امام سجاد«ع» امامت در صحیفه سجادیهروز ۲۷ آبان19:15
رادیو معارف