تبلیغاتبرای سفارش طراحی می توانید به روش های زیر عمل کنید

ارسال پیام به ایمیل :

Mehranyousefi80@mailfa.com

ارسال پیام به سامانه پیامک :

50001333206116

ارسال نظر در وبلاگ :

پایگاه مذهبی حضرت مهدی (عج)
نمونه کار های ما را در لینک های زیر مشاهد فرمایید.


http://mannan12.mihanblog.com/post/category/28

http://mannan12.mihanblog.com/post/category/28

http://mannan12.mihanblog.com/post/category/23


______________________________________________________________

هزینه سفارش ها از 15000 تومان تا 25000 تومان
______________________________________________________________

بعد از طراحی تا 48 ساعت پشتیبانی صورت می گیرد.
______________________________________________________________

سفارشات همراه با فایل psd به شما تحویل داده می شود.
____________________________________________

لطفا قبل از سفارش تمامی نیاز ها و رنگ بندی ها و نوع چیدمان صفحه را توضیح دهید .
______________________________________________________________